Đăng ký biến động

Đăng ký biến động

Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây: – Người sử...

Hoàn công

Hoàn công

(Theo quy định của pháp luật hiện hành, danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng nhà ở được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BXD, cụ...

Xin phép xây dựng

Xin phép xây dựng

Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng như sau: I. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm:...

Trang 1 trên 2 12

Đề xuất.

hồ sơ nhà đất

Xu hướng.