Xin phép xây dựng

Xin phép xây dựng

Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng như sau: I. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm:...

Đề xuất.

hồ sơ nhà đất

Xu hướng.