Hoàn công

Hoàn công

(Theo quy định của pháp luật hiện hành, danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng nhà ở được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BXD, cụ...

Đề xuất.

hồ sơ nhà đất

Xu hướng.